ECC COLLEGES

Oct 14, 2021

Profil Sekolah

Nama Sekolah : ECC Japanese language School
Alamat             : 1-5-11 Nakazaki-Nishi, Kita-Ku, Osaka
Website           : japan.ecc.ac.jp

Program

  • Program bahasa Jepang umum
  • Bahasa Jepang reguler
  • Bahasa Jepang komunikasi
  • Program persiapan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, vocational school atau college di Jepang